Pravilnik o tehničkim i eksploatacionim uslovima za vozila u MDTS-u

Ići dole

Pravilnik o tehničkim i eksploatacionim uslovima za vozila u MDTS-u

Počalji od siera taj Sre Avg 21, 2013 2:00 pm

Na osnovu člana 11. stav 5. Zakona o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni list
SRJ”, br. 60/98, 5/99 – ispravka, 44/99, 74/99, 4/00 – ispravka i „Službeni glasnik RS”, br. 101/05 – dr.
zakon, 101/05 – dr. zakon i 18/10),
Ministar saobraćaja donosi
PRAVILNIK
o tehničkim i tehničko-eksploatacionim uslovima
koje moraju ispunjavati teretna vozila i autobusi
kojima se obavlja međunarodni javni prevoz u drumskom saobraćaju
I. UVODNE ODREDBE
Član 1.
Ovim pravilnikom propisuju se tehnički uslovi u pogledu buke i emisije zagađivača i tehničkoeksploatacioni uslovi u pogledu bezbednosti koje moraju ispunjavati teretna vozila, priključna vozila i
autobusi, kojima se obavlja međunarodni javni prevoz u drumskom saobraćaju.
Član 2.
Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:
1) teretno vozilo kojim se obavlja međunarodni javni prevoz u drumskom saobraćaju je motorno vozilo
namenjeno za prevoz stvari najveće dozvoljene mase preko 3,5 tone;
2) ovlašćena organizacija je organizacija koja je, u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost
saobraćaja na putevima, ovlašćena za ispitivanje vozila.
II. TERETNA VOZILA I PRIKLJUČNA VOZILA
Član 3.
Teretno vozilo svrstava se u jednu od sledećih kategorija:
1) „zeleno” vozilo;
2) „zelenije i bezbedno” vozilo;
3) „EVRO III bezbedno” vozilo;
4) „EVRO IV bezbedno” vozilo;
5) „EVRO V bezbedno” vozilo;
6) „EVRO EEV bezbedno” vozilo;
7) „EVRO VI bezbedno” vozilo.
Teretno vozilo koje se ne može svrstati u neku od kategorija iz stava 1. ovog pravilnika svrstava se u
kategoriju – vozilo.
Član 4.
U kategoriju „zeleno” vozilo može se svrstati teretno vozilo za koje prevoznik poseduje Potvrdu o
ispunjavanju tehničkih uslova u pogledu buke i emisije zagađivača za „zeleno” vozilo koju izdaje
proizvođač ili ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji na obrascu formata A4 svetlozelene
boje datom u Prilogu 1 ili Prilogu 2, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.
Potvrda iz Priloga 1 je važeća ako je datum izdavanja potvrde do 31. decembra 2005. godine.
Potvrda iz Priloga 2 je važeća od 1. januara 2006. godine.
Član 5.
U kategoriju „zelenije i bezbedno” vozilo može se svrstati teretno vozilo za koje prevoznik poseduje
sledeće potvrde:
1) Potvrdu „A” o ispunjavanju tehničkih uslova u pogledu buke i emisije zagađivača za „zelenije i
bezbedno” vozilo koju izdaje proizvođač ili ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji na
obrascu formata A4 svetlozelene boje, sa dijagonalnom linijom od donjeg levog ugla ka gornjem desnom
uglu, datom u Prilogu 3 ili Prilogu 4, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo;
2) Potvrdu „B” o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova u pogledu bezbednosti za „zelenije i
bezbedno” vozilo koju izdaje proizvođač ili ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji,
odnosno ovlašćena organizacija, odnosno ako proizvođač ne ugrađuje svu opremu, potvrdu izdaje
ovlašćena organizacija i proizvođač ili ovlašćena organizacija i ovlašćeni predstavnik proizvođača u
Republici Srbiji na obrascu formata A4 svetlozelene boje, sa dijagonalnom linijom od donjeg levog ugla
ka gornjem desnom uglu, datom u Prilogu 5 ili Prilogu 6, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine
njegov sastavni deo.
Potvrde iz Priloga 3 i Priloga 5 su važeće ako je datum izdavanja potvrde do 31. decembra 2005. godine.
Potvrde iz Priloga 4 i Priloga 6 su važeće od 1. januara 2006. godine.
Član 6.
U kategoriju „EVRO III bezbedno” vozilo može se svrstati teretno vozilo za koje prevoznik poseduje
sledeće potvrde:
1) Potvrdu „A” o ispunjavanju tehničkih uslova u pogledu buke i emisije zagađivača za „EVRO III
bezbedno” vozilo koju izdaje proizvođač ili ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji na
obrascu formata A4 svetlozelene boje, datom u Prilogu 7 ili Prilogu 8, koji su odštampani uz ovaj
pravilnik i čine njegov sastavni deo;
2) Potvrdu „B” o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova u pogledu bezbednosti za „EVRO III
bezbedno” vozilo koju izdaje proizvođač ili ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji,
odnosno ovlašćena organizacija, odnosno ako proizvođač ne ugrađuje svu opremu potvrdu izdaje
ovlašćena organizacija i proizvođač ili ovlašćena organizacija i ovlašćeni predstavnik proizvođača u
Republici Srbiji na obrascu formata A4 svetlozelene boje, datom u Prilogu 9 ili Prilogu 10, koji su
odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.
Potvrde iz Priloga 7 i Priloga 9 su važeće ako je datum izdavanja potvrde do 31. decembra 2005. godine.
Potvrde iz Priloga 8 i Priloga 10 su važeće ako je datum izdavanja potvrde od 1. januara 2006. godine do
31. marta 2009. godine.
Član 7.
U kategoriju „EVRO IV bezbedno” vozilo može se svrstati teretno vozilo za koje prevoznik poseduje
sledeće potvrde:
1) Potvrdu „A” o ispunjavanju tehničkih uslova u pogledu buke i emisije zagađivača za „EVRO IV
bezbedno” vozilo koju izdaje proizvođač ili ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji na
obrascu formata A4 svetlozelene boje, datom u Prilogu 11, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini
njegov sastavni deo;
2) Potvrdu „B” o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova u pogledu bezbednosti za „EVRO IV
bezbedno” vozilo koju izdaje proizvođač ili ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji,
odnosno ovlašćena organizacija, odnosno ako proizvođač ne ugrađuje svu opremu, potvrdu izdaje
ovlašćena organizacija i proizvođač ili ovlašćena organizacija i ovlašćeni predstavnik proizvođača u
Republici Srbiji na obrascu formata A4 svetlozelene boje, datom u Prilogu 12, koji je odštampan uz ovaj
pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Potvrde iz Priloga 11 i Priloga 12 su važeće ako je datum izdavanja potvrde do 31. marta 2009. godine.
Član 8.
U kategoriju „EVRO V bezbedno” vozilo može se svrstati teretno vozilo za koje prevoznik poseduje
Potvrdu CEMT o ispunjavanju tehničkih uslova u pogledu buke i emisije zagađivača i tehničkoeksploatacionih uslova u pogledu bezbednosti za „EVRO V bezbedno” vozilo koju izdaje proizvođač ili
ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji, odnosno ovlašćena organizacija, odnosno ako
proizvođač ne ugrađuje svu opremu potvrdu izdaje ovlašćena organizacija i proizvođač ili ovlašćena
organizacija i ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji na obrascu formata A4 svetlozelene
boje, datom u Prilogu 13, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Potvrda iz Priloga 13 je važeća ako je datum izdavanja potvrde do 31. marta 2009. godine.
Član 9.
U kategoriju „EVRO III bezbedno” vozilo ili „EVRO IV bezbedno” vozilo ili „EVRO V bezbedno”
vozilo može se svrstati i teretno vozilo za koje prevoznik poseduje Potvrdu CEMT o ispunjavanju
tehničkih uslova u pogledu buke i emisije zagađivača i tehničko-eksploatacionih uslova u pogledu
bezbednosti za „EVRO III bezbedno” vozilo ili „EVRO IV bezbedno” vozilo ili „EVRO V bezbedno”
vozilo koju izdaje proizvođač ili ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji, odnosno ovlašćena
organizacija, odnosno ako proizvođač ne ugrađuje svu opremu, potvrdu izdaje ovlašćena organizacija i
proizvođač ili ovlašćena organizacija i ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji – na obrascu
formata A4 svetlozelene boje, datom u Prilogu 14, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov
sastavni deo.
Potvrda iz Priloga 14 izdaje se do 1. januara 2014. godine i važeća je ako je izdata do tog datuma.
Član 10.
U kategoriju „EVRO IV bezbedno” vozilo ili „EVRO V bezbedno” vozilo ili „EVRO EEV bezbedno”
vozilo ili „EVRO VI bezbedno” vozilo svrstava se teretno vozilo za koje prevoznik poseduje Potvrdu
CEMT o ispunjavanju tehničkih uslova u pogledu buke i emisije zagađivača i tehničko-eksplotacionih
uslova u pogledu bezbednosti „EVRO IV bezbedno” vozilo ili „EVRO V bezbedno” vozilo ili „EVRO
EEV bezbedno” vozilo ili „EVRO VI bezbedno” vozilo koju izdaje proizvođač ili ovlašćeni predstavnik
proizvođača u Republici Srbiji, odnosno ovlašćena organizacija, odnosno ako proizvođač ne ugrađuje svu
opremu, potvrdu izdaje ovlašćena organizacija i proizvođač ili ovlašćena organizacija i ovlašćeni
predstavnik proizvođača u Republici Srbiji – na obrascu formata A4 svetlozelene boje, datom u Prilogu
15, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Član 11.
Za priključno vozilo koje se koristi uz teretno vozilo kategorije „zelenije i bezbedno” vozilo ili „EVRO
III bezbedno” vozilo ili „EVRO IV bezbedno” vozilo ili „EVRO V bezbedno” vozilo ili „EVRO EEV
bezbedno” vozilo ili „EVRO VI bezbedno” vozilo prevoznik mora da poseduje Potvrdu CEMT o
ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova u pogledu bezbednosti za priključno vozilo koju izdaje
proizvođač ili ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji, odnosno ovlašćena organizacija ako
proizvođač više ne postoji, odnosno ako proizvođač ne ugrađuje svu opremu potvrdu izdaje ovlašćena
organizacija i proizvođač ili ovlašćena organizacija i ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji
– na obrascu formata A4 svetložute boje, datom u Prilogu 16, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini
njegov sastavni deo.
Član 12.
Za teretno vozilo koje se svrstava u kategoriju „zelenije i bezbedno” vozilo ili „EVRO III bezbedno”
vozilo ili „EVRO IV bezbedno” vozilo ili „EVRO V bezbedno” vozilo ili „EVRO EEV bezbedno” vozilo
ili „EVRO VI bezbedno” vozilo pored potvrda iz čl. 5, 6, 7, 8, 9. i 10. ovog pravilnika, kao i za priključno
vozilo koje se koristi uz to vozilo, pored potvrde iz člana 11. ovog pravilnika, prevoznik mora posedovati
i Potvrdu CEMT o sposobnosti teretnog ili priključnog vozila za korišćenje u drumskom saobraćaju koju
izdaje ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja – na obrascu formata A4 bele boje, datom u Prilogu
17, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Potvrda CEMT o sposobnosti teretnog ili priključnog vozila za korišćenje u drumskom saobraćaju izdaje
se sa rokom važenja od godinu dana ako su uređaji i oprema koji su ugrađeni u teretno i priključno vozilo
u funkciji i ako su ispravni.
Potvrda CEMT o sposobnosti teretnog ili priključnog vozila za korišćenje u drumskom saobraćaju iz
stava 1. ovog člana izdaje se posebno za teretno, a posebno za priključno vozilo.
Uređaji i oprema koji su ugrađeni u teretno i priključno vozilo iz stava 1. ovog člana i šta se na tim
uređajima i opremi proverava dato je u Prilogu 18, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov
sastavni deo.
Član 13.
Potvrde iz čl. 4. do 12. ovog pravilnika imaju u gornjem desnom uglu jedinstvenu numeraciju koja se
sastoji od oznake državne pripadnosti i rednog broja potvrde.
Potvrda „A” o ispunjavanju tehničkih uslova u pogledu buke i emisije zagađivača i Potvrda „B” o
ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova u pogledu bezbednosti izdate za isto teretno vozilo imaju
isti redni broj.
Potvrde iz stava 1. ovog člana izdaju se na srpskom ili engleskom ili francuskom ili nemačkom jeziku, a
uz te potvrde nalaze se i formulari potvrda na ostalim navedenim jezicima.
Član 14.
Na prednjoj strani teretnog vozila zavisno od kategorije u koju se vozilo svrstava nalazi se znak u obliku
kruga prečnika 200 mm zelene boje, sa spoljašnjim obodom – ivicom od 20 mm bele boje sa ucrtanim
latiničnim slovom ili rimskim brojem bele boje dimenzija 114 mm ili znak u obliku kruga prečnika 130
mm zelene boje, sa spoljašnjim obodom – ivicom od 20 mm bele boje sa ucrtanim latiničnim slovom ili
rimskim brojem bele boje dimenzija 75 mm, i to:
– za kategoriju „zeleno” vozilo – latinično slovo E;
– za kategoriju „zelenije i bezbedno” vozilo – latinično slovo S;
– za kategoriju „EVRO III bezbedno” vozilo – broj III;
– za kategoriju „EVRO IV bezbedno” vozilo – broj IV;
– za kategoriju „EVRO V bezbedno” vozilo – broj V;
– za kategoriju „EVRO EEV bezbedno” vozilo – latinična slova EEV;
– za kategoriju „EVRO VI bezbedno” vozilo – broj VI.
Izgled znaka iz stava 1. ovog član dat je u Prilogu 19, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov
sastavni deo.
Član 15.
Potvrda CEMT o sposobnosti teretnog ili priključnog vozila za korišćenje u drumskom saobraćaju izdaje
se na osnovu podnošenja dokaza da vozilo ispunjava uslove u skladu sa zakonom kojim se uređuje
međunarodni prevoz u drumskom saobraćaju i zakonom kojim se uređuje bezbednost saobraćaja na
putevima.
III. AUTOBUSI
Član 16.
Za autobus kojim se obavlja međunarodni javni prevoz u drumskom saobraćaju Potvrdu o ispunjavanju
tehničkih uslova u pogledu buke i emisije zagađivača i tehničko-eksploatacionih uslova u pogledu
bezbednosti izdaje proizvođač ili ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji, odnosno
ovlašćena organizacija, odnosno ako proizvođač ne ugrađuje svu opremu potvrdu izdaje ovlašćena
organizacija i proizvođač ili ovlašćena organizacija i ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici
Srbiji.
U potvrdi iz stava 1. ovog člana navode se podaci o buci, emisiji zagađivača i podaci koji se odnose na
bezbednost koji su izmereni, odnosno utvrđeni za svaki pojedinačni autobus.
Član 17.
Za autobus kojim se obavlja međunarodni javni prevoz u drumskom saobraćaju prevoznik mora
posedovati i Potvrdu o tehničkoj ispravnosti autobusa koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove
saobraćaja – na obrascu formata A4 bele boje datom u Prilogu 20, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i
čini njegov sastavni deo.
Potvrda o tehničkoj ispravnosti autobusa izdaje se sa rokom važenja od godinu dana ako su uređaji i
oprema koji su ugrađeni u autobus u funkciji i ako su ispravni.
Uređaji i oprema koji su ugrađeni u autobus iz stava 1. ovog člana i šta se na tim uređajima i opremi
proverava dato je u Prilogu 18.
Član 18.
Potvrda iz člana 17. ovog pravilnika mora u gornjem desnom uglu da ima jedinstvenu numeraciju koja se
sastoji od oznake državne pripadnosti i rednog broja potvrde.
Član 19.
Potvrda o tehničkoj ispravnosti autobusa izdaje se na osnovu podnošenja dokaza da autobus ispunjava
uslove u skladu sa zakonom kojim se uređuje međunarodni prevoz u drumskom saobraćaju i zakonom
kojim se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima.
IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Član 20.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o tehničkim i tehničkoeksploatacionim uslovima koje moraju ispunjavati teretna vozila i autobusi kojima se obavlja
međunarodni javni prevoz u drumskom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 99/05, 23/06 i 63/99).
Član 21.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike
Srbije”.
Broj 110-00-00059/2013-04
U Beogradu, 8. avgusta 2013. godine
Ministar,
Milutin Mrkonjić, s.r.
Deo dokumenta je u pripremi i može se videti po objavljivanju celog dokumenta u Pravnoj bazi.
Celom dokumentu se iz Registra može pristupiti preko taba "otvori relacije" ili "otvori prečišćen
tekst".

_________________
Red Bul daje krila al zato rakija daje quatro
avatar
siera
Admin

Broj poruka : 15103
Datum upisa : 21.02.2013
Lokacija : ČA 32

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh


 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu